Nieuwe opzet Winterfeest 2.0

Nieuwe opzet Winterfeest 2.0

Als carnavalsvereniging zetten wij ons in voor alle mensen in de samenleving maar in het bijzonder voor kinderen, zieken, ouderen en mensen met een beperking.Voor de laatste doelgroep werd er ieder jaar een mooi feest georganiseerd door Stichting Zevensprong. Helaas zagen we de laatste jaren dat de animo terugliep. Hierdoor hebben wij het initiatief genomen om samen met de andere carnavalsverenigingen uit de regio te kijken naar de mogelijkheden om dit fantastische feest nieuw leven in te blazen. En dat is gelukt! Op vrijdag 11 januari zal Winterfeest 2.0 georganiseerd worden in De Schelft te Noordwijkerhout.

Een feest georganiseerd door alle carnavalsverenigingen uit de Bollenstreek voor mensen met een verstandelijke beperking, hun familie en begeleiders!

Pin It on Pinterest

X