Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Met ingang van kalenderjaar 2019 gaat carnavalsvereniging de Bokken voor al haar bestaande en nieuwe leden, medewerkers en trainers die indirect/direct werkzaam zijn met minderjarigen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplichten. De VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, zoals, bijvoorbeeld in ons geval, het werken met minderjarigen bij een vereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Een VOG is één van de maatregelen die de vereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) leden, medewerkers, trainers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de vereniging kunnen gaan uitoefenen.

Door als vereniging een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen of andere kwetsbare groepen, laten we zien dat we de veiligheid van onze leden serieus nemen. Grensoverschrijdend gedrag wordt daarmee verder beperkt. Een 100% garantie is de invoering van het VOG natuurlijk niet. Wel nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat de kans dat dergelijk gedrag bij onze vereniging plaatsvindt, zo klein mogelijk is.

Met de invoering van het VOG laten wij als vereniging zien dat we onze leden heel graag veilig en prettig hun hobby bij onze vereniging willen blijven laten beoefenen. Met deze maatregel hoopt carnavalsvereniging de Bokken voor iedereen een veilige omgeving te kunnen blijven bieden.

Pin It on Pinterest

X